Øvrige services

Som vores navn antyder så er vi fleksible. Det betyder blandt andet at vi i stand til at løse en stor del af de ad hoc opgaver du som virksomhed måtte komme ud for i relation til at opretholde velholdte og funktionelle faciliteter. Vi renser gerne et par løse tæpper eller et møbel eller udskifter dupsko på kantinens stole og lignende opgaver. Vi plejer at være i stand til at finde effektive løsninger der er til at betale.

Har du registreret skimmelsvamp, eller symptomer på skimmelsvamp, så vil du være interesseret i at læse den mere detaljerede beskrivelse af vores procedurer for bekæmpelse af og forebyggelse mod  skimmelsvamp. Tilsvarende hvis din butik eller øvrige bygninger er ramt af grafittiproblemer. Grafitti avler mere grafitti og det har vi en effektiv løsning på. Læs mere om hvordan vi håndterer grafittirens og ikke mindst beskyttelse mod mere grafitti.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er den brede betegnelse for en gruppe svampe som frigiver sporer, hyfefragmenter, mikropartikler samt flygtige stoffer (MVOC) til luften. Tilstedeværelse af disse er forbundet med en række gener for mennesker så som træthed, åndedrætsbesvær og hovedpine og andre allergi-lignende symptomer. Skimmelsvamp kan være medvirkende til udvikling af kroniske lidelser som f.eks astma.

Skimmelsvamp formerer sig via sporer og disse findes overalt i naturen og vil derfor også trænge ind i huse og bygninger. For at kunne spire og danne skimmelsvamp kræver sporerne fugt og derfor er den korrekte forebyggelse almindelig rengøring og ikke mindst udluftning.

Det gælder generelt at jo mere fugt der er til stede jo større risiko for skimmelsvamp og under optimale vækstbetingelser kan skimmelsvamp gro på stort set alle overflader og materialer.

Vi benytter BioVir produkter der effektivt stopper spredningen af sporer, svamp og gærsvamp – herunder skimmelsvamp. Vi foretager behandlingen med kold tåge udstyr der danner en let tåge af meget små dråber der trænger ind i selv ganske små huller. Således elimineres op til 99.999% af alle sporer.

BioVir produkterne vi benytter indeholder en mængde biocider der gør det ufarligt for mennesker, dyr og miljøet, men samtidig er særdeles effektiv overfor skimmelsvamp.

Grafittirens

Er din din virksomhed, institution eller butik udsat for uønsket grafitti kan det være en dyr og besværlig proces at få de ramte overflader fine igen.

Grafitti avler mere grafitti og derfor gælder det først og fremmest om at få fjernet nyt grafitti så hurtigt som muligt.

Hos FleXmænd har vi en effektiv løsning på grafittiproblemer.

Alle processer relateret til grafittirens starter med rensning af overfladen således at alt grafitti er fjernet. Derefter sprøjter vi et tynd lag gennemsigtig film på overfladen. Denne film forhindrer naturligvis ikke at der kan komme nyt grafitti, men da filmen nemt kan trækkes af så kan nyt grafitti fjernes med det samme. Herefter behandles overfladen med ny film.

Denne effektive procedure sikrer at ny grafitti hurtigt fjernes og herved forbygges mod mere grafitti. Du kan samtidig selv sikre dig at dine bygninger fremstår helt grafitti-fri på bestemte dage f.eks op til vigtige butiksdage, når virksomhedens vigtigste kunde kommer på besøg eller de udenlandske ejere slår et slag forbi det lokale danske kontor. Og dette uden at du skal til at eksperimentere med forskellige kemikalier og højtryksrensere.

Det er muligt at fjerne filmen i afgrænsede områder, således at det ikke er nødvendigt at fjerne filmen fra hele den behandlede overflade. Tilsvarende tilføres der også kun ny film på de områder hvor den gamle film er fjernet.

Vi tilbyder såvel engangsbehandlinger som abonnementordninger hvor vi kommer forbi et nærmere aftalt antal gange om året.

Har du spørgsmål eller ønsker et tilbud så benyt kontaktformularen herunder eller kontakt os på kontakt@flexmaend.dk

FleXmænd har blandt andet foretaget kemisk og biologisk bekæmpelse af skimmelsvamp sporer og vira hos Habitus huset i Helsinge.

Habitushuset