Desinficering efter skadedyr og humanbiologisk materiale

Mus og rotter er begge smittebærere af bakterier og vira som kan smitte mennesker med alvorlige sygdomme. Selvom smittebærerne er væk er smittefaren først helt væk når alle bakterier og vira er dræbt.

Det er ikke muligt at rengøre effektiv, efter besøg af mus eller rotter, med almindelige rengøringsmidler. Det kræver både professionelt udstyr og uddannelse.

Vi foretager professionel rengøring og desinficering efter rotter, mus og insekter, samt humanbiologisk materiale.

Efter grundig rengøring desinficeres med kold tåge udstyr som spreder en let tåge af mikroskopiske dråber. Dråberne er så små at de kan trænge ind i de mindste huller. Samtidig lægges en tynd hinde på alle overflader.

Vi tilbyder både akut og forebyggende desinficering efter rotter og mus.

Desinficering efter rotter, mus og insekter

Har du haft besøg af skadedyr i form af rotter, mus eller insekter skal du først og fremmest sikre at skadedyrene er bekæmpet og dernæst gennemgå dine forebyggende foranstaltninger for at sikre at de er tilstrækkelige. Herefter skal der gøres rent og desinficeres.

Vi er specialister i at rengøre og desinficere efter f.eks rotter og mus. Vi desinficerer typisk med kold tåge udstyr som spreder en desinficerende tåge af meget små dråber der kan trænge ind i selv meget små huller og åbninger. Når der benyttes kold tåge udstyr generes dråber, der er så små, at de kan trænge ind hvor almindeligt desinficerende middel ikke kan trænge ind.

Vi benytter kun midler der er godkendte af fødevarestyrelsen og som ikke er skadelige for mennesker. De kan desuden benyttes på alle typer overflader uden at disse tager skade.

Desinficering efter humanbiologisk materiale - dødsboer og institutioner

Hos institutioner med beboere med særlige behov kan der opstår behov for specialrengøring f.eks i form af rengøring efter humanbiologisk materiale.  Vi har den nødvendige ekspertise og det rette udstyr til at håndtere denne type rengøring.

Opstår der et akut behov så kontakt os også gerne uden for de normale åbningstider. Vi har ofte mulighed for at tilbyde akut afhjælpning i nordsjælland og storkøbenhavn.

I dødsboer, hvor afdøde har ligget i længere tid vil der være behov for rengøring der ligger udover normal rengøring og klargøring af boligen. Vi har flere års erfaring med denne form for specialrengøring af dødsboer i Nordsjælland og København. Specialrengøringen består typisk af desinficering og lugtsanering og eventuelt skadedyrsbekæmpelse. Vi foretager altid en vurdering af hvorvidt der er behov for at fjerne f.eks tapet, paneler eller gulvbelægninger for at sikre en fuldstændig rengøring.

Har du spørgsmål eller ønsker et tilbud så benyt kontaktformularen herunder eller kontakt os på kontakt@flexmaend.dk